KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Metni

Giriş:

Ümit Etiket Sanayi Ltd. Şti. olarak, kişisel verilerin korunmasının önemini bilerek, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ("KVKK") uygun olarak veri işleme faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. İşbu metin, şirketimiz tarafından toplanan kişisel verilerin hangi amaçlarla kullanıldığını, verilerin nasıl toplandığını, işlendiğini ve korunduğunu açıklamaktadır.

Veri Sorumlusu:

Ümit Etiket Sanayi Ltd. Şti. (https://www.umietetiket.com)

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, hizmetlerimizin daha iyi bir şekilde sunulabilmesi için, web sitemizi ziyaretiniz, müşteri hizmetlerimizle iletişiminiz, ürün ve hizmetlerimizden faydalanmanız sırasında, yazılı, sözlü veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Toplanan kişisel verileriniz; sipariş işlemlerinizin gerçekleştirilmesi, ürün ve hizmetlerimizin sizlere sunulması, müşteri memnuniyeti faaliyetlerinin yürütülmesi, özel teklifler, promosyon ve pazarlama faaliyetleri hakkında bilgilendirilmeniz gibi amaçlarla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması:

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, KVKK ve ilgili diğer yasal mevzuatlara uygun olarak, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

KVKK uyarınca, kişisel veri sahipleri olarak; verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesi çerçevesinde verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, aktarıldığı üçüncü kişilere bu işlemlerin bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemlerle analiz edilmesi sonucu aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme ve veri işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

34 Yıllık Kalite ve Tecrübe ile...

Etiket İhtiyaçlarınız için

Çözüm Ortağınız!

Yılların tecrübesi ile uzun ömürlü, "kaliteli" ürünler üretiyoruz İhtiyaçlarınıza özel projelendirme ve tasarımlar yapıyoruz Yüksek kapasiteli üretim tesisi, son teknoloji makine parkuruna sahibiz
Bizi Arayın!

0312 354 23 37